Tanja Tošić

saradnik za plan i analizu
Garantni fond RS

Bilateral Meetings

  • Thursday 13th December 12:30 - 14:30
DescriptionUkoliko imate dobar i perspektivan projekat, kod poslovne banke ste podnijeli zahtjev za kredit, ali nemate dovoljno obezbjeđenja – tu je Garantni fond da vam pomogne. Mi dajemo garancije koje poslovnim bankama služe kao dodatno obezbjeđenje kredita naših klijenata čije projekte ocijenimo kao kvalitetne i perspektivne.
Organization Type Company
CountryBosnia-Herzegovina
CityBanjaluka, Vidovdanska 2 Google map